Epekto ng kawalan ng trabaho

Nagaganap ang nakakatulad na downsizing sa maraming iba pang bansa. Minsan ay kulang sila ng mga klasrum, upuan, at maayos na palikuran. Kinilala ng aklat na Parting Company ang pinakamadalas na mga emosyong nararanasan tulad ng galit, kahihiyan, takot, kalungkutan, at awa-sa-sarili.

Maging ang mga kabataan ngayon ay hindi na natatakot sa batas. Ang palusot naman ng ilang tao sa pagsasalita ng Inggles ay para makakuha ng magandang trabaho. Ngunit bakit nga ba ito nakakainsulto?

KAWALAN NG TRABAHO SA DAIGDIG AT SA PILIPINAS

Maaari kang makatulong sa pamamagitan ng pagbabago nito ngayon. Mabutin na lamang at karamihan sa ating mga export ay nagpupunta sa East Asia Japan.

Sabi ng aklat na Parting Company: Pero hindi dahil mahirap nang gawin ang isang bagay ay imposible na itong gawin. Pero bakit nga napakakorap ng mga politiko sa ating bansa.

Kawalang trabaho

Bukod pa roon, milyong piso ang nawalang pera mula sa Malampaya gas field. Dahil dito, tumaas ang crime solution efficiency ng Laoag ng halos kalahati; mula Ang artikulong ito ay nangangailangan ng maayos na salin.

Edukasyon Dahil na rin sa kahirapan, kadalasang napagkakaitan ang mga mahihirap ng oportunidad para makapag-aral. Hindi kayang tulungan lahat ng mga kumpanya ang lahat ng mga nangangailangan.

Ang Marxismo ay nakapokus sa mga relasyon sa pagitan ng mga may ari at mga manggagawa na inaangkin nitong ang mga may ari ay naglalaban sa bawat isa sa isang patuloy na pakikibaka para sa mga trabaho at mas mataas na mga sahod. Gayunman, maaari itong magresulta ng mas mababang uri ng pamumuhay.

Dahilan nito ang mabagal na antas ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya, ayon sa ILO. Tinutulan ni George ang nasyonalisasyon ng lupain at mga teoriya ni Karl Marx.

Kailangang matutunan ng mga tao na ang pagbabago ay dapat magsimula sa ating mga sarili at hindi sa ibang tao. Mas tataas ang porsiyento ng mga taong walang trabaho dahil mas mahihirapang hanapan ng trabaho kung masyadong maraming tao. Ito marahil ay sanhi ng kahirapan sa bansa at kawalan ng trabaho para sa mga tao.

Kadalasan, ang mga batang kalyeng nakatira sa ampunan ay mas pinipinipiling tumira sa lansangan dahil sa tingin nila ay mas ligtas sila rito kumpara sa ampunan dahil ito na ang kanilang nakasanayan.

Ipinapakita nito na, ang mga mayayaman ang naglulugmok ng mga tao sa kahirapan. Ang kawalang trabaho na nilikha ng pakikibakang ito ay sinasabing nagbibigay pakinabang sa sistema sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastos ng sahod para sa mga may ari. Ang programang ito ay ipinatupad upang magkaroon ng mas matinding presensya ang mga pulis sa lugar.

Mamuhay ayon sa iyong kakayahan, at huwag ipalagay na mababayaran mo ang mga utang sa pamamagitan ng inaasahang kita mula sa mga pag-asenso o regular na pagtataas ng suweldo.

Minsan kasi kinakailangan munang kumayod ng mga bata bago sila makapag-aral.

Ang gawaing ekonomiko ay hindi masusutentuhan sa bula ng renta dahil ang renta ay dapat bayarin ng karamihan mula sa mga sahod bunga ng trabaho gayundin mula sa interest bunga ng kapital o puhunan.

Maging ang kasalukuyang trabaho ay hindi nakapagdudulot ng kapayapaan ng isip.

Mga Sanhi at Bunga ng Kahirapan sa Pilipinas

Tinataya nito ang unemployment rate sa 6. At dahil rito, mas marami ang mga taong nakatira sa lansangan dahil sa kakulangan ng pera, na isa ring sanhi kung bakit maraming bata ang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon. Ibinubulsa nga lang ba nila ang lahat ng ito?Sanhi kawalan ng edukasyon kawalan ng interes kakulangan ng trabaho na maaaring pasukan epekto mahirap mamuhay walang sapat na kita upang masuportahan ang sarili /5(3).

Kawalan ng trabaho ay laganap sa panahon ngayon. Ang sanhi nito ay ang kawalan ng edukasyon kaya't naghihirapan makapaghanap ng trabaho ang ilan sa atin dahil mas binibigyang importansya ang mga nakapagtapos.

Pangalawang sanhi ay katamaran, di nagkakaroon ng dedikasyon na makahanap ng trabaho dahil iniisip nila na walang mapapasukan/5(6). Posts about epekto ng kawalan ng trabaho written by diwa Sa karagdagan sa mga tatlong komprehensibong teoriyang ito ng kawalang trabaho, may ilang mga kategorisasyon ng kawalang trabaho na ginagamit upang mas tiyak na imodelo ang mga epekto ng kawalang trabaho sa loob ng sistemang ekonomiko.

Kung tututukan lamang ng gobyerno nang may mas malaking atensiyon ang problema ng kawalan ng trabaho – tulad ng panawagan ng ILO na gawin ng mga gobyerno sa daigdig – magiging isang dakila at mas permanenteng solusyon ito sa problema ng kahirapan sa ating bansa. Ang kawalan ng trabaho o unemployment ay isa sa mga suliraning panlipunan na kinahaharap ng Pilipinas.

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with .

Download
Epekto ng kawalan ng trabaho
Rated 4/5 based on 2 review